Bouw & Infra 2024

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. 

 

De looptijd van de cao is van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

 

De cao Bouw & Infra 2024 is hier te vinden.