Bouw & Infra 2021-2022 

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. 

 

De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

 

De cao Bouw & Infra 2021-2022 is hier te vinden.