Waarom kiezen wij voor duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en de gebouwde omgeving dat de schade voor mens en milieu in alle fasen, van planontwikkeling en ontwerp tot en met de sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft. Niet alleen bij nieuwbouwwoningen maar ook bij de bestaande bouw valt er op het gebied van duurzaam bouwen veel winst te behalen.

 

Met duurzaam bouwen hanteren wij een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Wij werken met duurzame bouwmaterialen, houden rekening met de natuurlijke omgeving en… maken een gebouw zo energiebesparend mogelijk.

REKENING HOUDEN MET DE NATUUR

 

Beca Bouw houdt rekening met de omliggende natuurlijke omgeving, waarbij wij ernaar streven om de omliggende biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden. Op die manier blijft de leefbaarheid van planten en dieren gewaarborgd.

CIRCULAIR EN KLIMAATADAPTIEF BOUWEN

 

Door circulair te bouwen gaan wij bewust om met het gebruik bouwmaterialen en proberen wij de hoeveelheid grondstoffen te verminderen. Zo kiezen wij bijvoorbeeld voor hergebruikte materialen of materialen die in de toekomst herbruikbaar zijn. Dit resulteert in minder afval.

REALISATIE VAN EEN ENERGIEZUINIG GEBOUW

 

Een energiezuinig gebouw is goed voor het milieu én de gezondheid van gebouwgebruikers. Zo wordt er vaker gebruik gemaakt van verven met minder schadelijke stoffen en een gezond binnenmilieu gecreëerd door onder andere de juiste isolatiematerialen en ook goede, automatische deuren toe te passen.