Transformatie biedt een locatie toekomst

Leefomgevingen toekomst bieden, met behoud van het bestaande

Een gebouw laten herleven

Beca Bouw geeft oude, leegstaande kantoorlocaties een tweede leven. Dit doen wij door te transformeren en kijken daarbij verder dan de gebouwen. In samenwerking met belanghebbenden creëren we fijne plekken om te wonen, werken, leren, recreëren en verzorgen.

Een plek weer toekomst geven

Met Transformatie waarderen wij het gebouw op met wijziging van functie. Kantoorpanden die door bijvoorbeeld hun gebouwstructuur of locatie niet langer voldoen als werkomgeving, kunnen nog wel een fijne plek zijn om bijvoorbeeld te wonen of te recreëren. Ook bij transformatie speelt locatie een sleutelrol. De omgeving van het gebouw moet interessant zijn voor de beoogde bewoners of bezoekers. Ook moeten alle belanghebbenden – investeerder, eindgebruiker, omgeving en bevoegd gezag – met de neuzen dezelfde kant op staan. Is dit het geval, dan is transformatie dé manier om een plek weer toekomst te geven. 


"Nederland moet verduurzamen en dat betekent dat er een grote verduurzamingsopgave voor de bestaande bouw in het verschiet ligt. Het is wel zo logisch dat hierbij ook naar de milieubelasting als gevolg van het gebruik van materialen wordt gekeken."


Renovatie / Upgrading

Na verloop van jaren veroudert een gebouw en voldoet het niet meer of onvoldoende aan de eisen van de tijd. De bestemming van het gebouw blijft onveranderd, maar om daaruit het beste rendement en het meeste woon- of werkgenot te halen, is het renoveren, upgraden of opfrissen van het pand noodzakelijk. Of uw wilt het bestaande kantoorconcept veranderen in een concept dat geschikt is voor Het Nieuwe Werken. 

 

Duurzame transformaties

Kantoren voldoen lang niet allemaal aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw speelt al een onmiskenbare rol in duurzaam vastgoed maar “Nieuw bouwen levert gemiddeld 30 procent meer CO2-uitstoot op dan een oud gebouw renoveren naar (bijna) nul energie.

 

Momenteel kunnen we ongeveer 1 procent aan nieuwe voorraad toevoegen aan de totale vastgoedmarkt. Als we dat goed doen, is die nieuwbouw super duurzaam. Met dit tempo zal 90 procent van de voorraad in 2030 dan hetzelfde zijn aan wat er nu al staat. We moeten dus simpelweg iets aan die bestaande voorraad woningen en kantoren doen, die heeft natuurlijk ook een hoger energiegebruik. Daar staat tegenover dat bestaand vastgoed al gebouwd is en dus heel veel milieubelasting voorkomt ten opzichte van nieuwbouw.”

“Verduurzamen kan in één keer, tijdens een ingrijpende transformatie, of stap voor stap”